Nemocnice, LDN

Modul ústav/nemocnice slouží k příjmu a evidenci hospitalizovaných pacientů, plánování operací, vystavování laboratorních žádanek, vykazování výkonů a ukončování hospitalizací.

Chorobopis obsahuje