Rehabilitace a Lázně

Modul Lázně programu SmartMEDIX pomáhá řešit dva zásadní problémy lázeňských (či rehabilitačních) provozů:

Jelikož je v lázeňském provozu program SmartMEDIX provozován společně s hotelovým systémem, modul Lázně zavádí do programu datový můstek mezi systémy, a to na nejhlubší úrovni. Z hotelového systému se tak převádí seznamy hostů do kartotéky pacientů a z pobytů hostů se vytváří adekvátní záznamy v programu SMX, z programu SmartMEDIX se naopak „natěžují" hotelové účty lázeňských hostů.

Základní filosofie modulu

Hlavní prioritou je rychlost a jednoduchost objednávání. Komplexní konfigurace modulu tedy umožňuje recepci a dalším uživatelům objednávat pacienty snadno a rychle.
Modul vychází z faktu, že pro každou objednávku v lázeňském prostředí je třeba určit tyto tři veličiny:

Kromě vzájemného propojení míst, procedur a terapeutů je třeba ještě modulu nastavit, ve kterých časech jsou tyto tři veličiny k dispozici zadáním pracovní doby. A právě kombinace s pracovní dobou tvoří stěžejní část konfigurace modulu, která určuje, jak dobře bude modul pomáhat s organizací práce.
Modul je postaven pro tyto základní typy uživatelů:

Pro každého z uživatelů pak nabízí zjednodušení přístupu k nejpotřebnějším datům.

Konfigurace

Konfiguraci modulu otevřeme v menu Konfigurace – Konfigurace časování a lázní.
Formulář slučuje všechny potřebné číselníky a pohledy pro kompletní správu celého modulu. Záložky jsou uvedeny v pořadí, v jakém se modul nejlépe konfiguruje.

Konfigurace procedur

Nastavení všech procedur je pohyblivé v čase a je rozloženo do dvou částí - pevné a plovoucí.


Konfigurace terapeutů

Terapeuti vedení v modulu Lázně jsou samostatný číselník v programu. Terapeuti nemusí být uživateli programu, s personálem (uživateli) lze pouze vytvořit propojení. Je to z toho důvodu, že velmi často nemají tito pracovníci ani počítač a do programu se nikdy nepřihlašují.
Terapeutům lze volitelně nastavit i jejich dovednost, pokud neprovádí všechny procedury, které lze provádět na místech, na které terapeuta zařazujeme.
Přidělením procedury terapeutovi také vzniká možnost definovat pro danou kombinaci vlastní pracovní dobu.


Konfigurace místa

Místo v pojetí modulu představuje jakýkoliv prostor, ve kterém se provádějí procedury a který má na starosti určitý terapeut.
Od organizační struktury se liší tím, že konfigurace v modulu nemá žádnou pevně určenou úroveň – tedy není třeba zadávat Zařízení, Oddělení a Pracoviště. Hloubka struktury pracovišť je bez omezení a záleží pouze na potřebách daného zařízení, jakou strukturu si vybuduje.


Konfigurace pracovní doby

Pracovní doba je ta část programu, která k prostoru (místa), činnostem (procedury) a pracovníkům (terapeuti) dodá rozměr času. Zatím program pracuje jen s pravidelnou pracovní dobou. Můžeme ji definovat v jedné, anebo až v 7-mi vrstvách.
Pracovní dobu lze zadat pro kteroukoliv část uvedenou v levém stromě viz. obrázek níže. Tučně pak program označuje ty části, které již svou konfiguraci mají evidovanou.
Žádná pracovní doba v daném úseku pro program znamená, že daný úsek pracuje ve stejném čase, jako jeho ve stromu nadřazený prvek.


Konfigurace blokace

Snadná a detailní úprava kalendářů při mimořádných událostech, například při onemocnění terapeuta, nebo výpadku prostor při technických potížích.


Konfigurace grafiky

Zde je možné nastavit výchozí vzhled všech rehabilitačních kalendářů. Barvy doporučujeme používat hodně světlé a bledé. Na světle vybarveném podkladu jsou dobře vidět obvykle syté barvy procedur


Časování

Samotné objednávání, dále nazývané jako časování, je odlišné od běžné práce s Plánovačem SmartMEDIX.
Při časování pracujeme vždy s konkrétním pacientem a využíváme na objednávání desítky cizích plánovačů a objednáváme běžně 30-50 objednávek naráz.
Kalendář nabízí několik způsobů časování a různé náhledy pro různé styly práce časovaček (dle výběru, místa,…) a přehledné shrnutí v kartě objednávek viz. obrázky níže.


Přehledy

Protože se o řádné využití kapacit stárá program sám, a vše nám přehledně zobrazí, může se obsluha více věnovat požadavkům pacientů a načasovat více pacientů za stejný čas.
Modul nabízí několik komplexních pohledů na provoz, protože každý se hodí k jinému účelu.

Přehled pobytu

Zobrazí nám přehledný seznam aktuálně léčených pacientů.


Přehled provozu

Nabízí nám pohled na provoz z pohledu terapeutů (Obr.1), míst (Obr.2) a prací. Proti standardnímu Plánovači se liší tím, že je tento pohled určen pro ucelené sledování desítek kalendářů současně.


Filtrování přehledů

Jemný filtr a ovládání nám dovolují odpovídat na každou otázku.


Další přehledy

Osobní kalendář – Sledování vytíženosti jednotlivých zaměstnanců


Objednávky – Zobrazení statistik objednávek od prostých dat, až po grafické přehledy